Регуляторна політика

УКРАЇНА

ЧОМСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БЕРЕГІВСЬКОГО РАЙОНУ, ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

Від 25.02.2019 року                         №5                              село Чома

 

Про  затвердження проекту  Програми  поводження з твердими побутовими  відходами на 2019-2020 роки

 

     Відповідно п.16, ч.1 ст.43 Закону України «Про місцеве  самоврядування  в   Україні», з метою мінімізації утворення твердих побутових відходів та зменшення їх негативного впливу на здоров’я людини, на навколишнє природне  середовище, створення умов, що сприятимуть забезпеченню повного збирання, перевезення, утилізації, знешкодження та захоронення твердих побутових відходів, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04.03.2004року № 265«Про затвердження  програми  поводження  з твердими побутовими відходами, наказу Мінбуду України від 10.01.2006 року № 2 «Про затвердження Рекомендації щодо підготовки місцевих  програм  поводження  з  твердими  побутовими  відходами», розпорядження голови Берегівської райдержадміністрації від 04.02.2019 року №37 «Про схвалення змін до Програми поводження  з твердими побутовими відходами у берегівському районі на 2016-2020 роки» виконавчий комітет Чомської сільської ради

 

     В И Р І Ш И В:

 1. Затвердити проекту  Програми  поводження  з  твердими  побутовими відходами на території Чомської сільської ради на 2019-2020 роки (додається).
 2. Оприлюднити на стенд інформації та  офіційному веб-сайті Чомської  сільської ради. Зауваження і пропозиції від фізичних і юридичних осіб, їх об’єднань приймати до 25.03.2019 року: у письмовому виді за адресою: 90250; Закарпатська  обл., Берегівський р-н., с.Чома, вул. Петефі, буд. 49 Чомська сільська рада, а також в електронному виді: електронна скринька Чомська сільської ради ukracsoma@gmail.com .
 3. Внести на розгляд чергової сесії питання щодо затвердження Програми  поводження  з  твердими  побутовими відходами на території Чомської сільської ради на 2019-2020 роки.
 4. Контроль за виконання даного рішення залишаю за собою..

Сільський голова                                                    С.КОВАЧ

 

Додаток

До рішення виконкому

№5 від 25.02.2019 року

 

ПРОГРАМА

поводження з твердими побутовими відходами

Чомської сільської ради на 2019 - 2020 роки

  

Програма поводження з твердими побутовими відходами Чомської сільської ради  на 2019 -2020 роки розроблена відповідно до Закону України: «Про місцеве самоврядування в Україні» та законодавство про відходи, що складається із законів України: "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", "Про поводження з радіоактивними відходами", "Про металобрухт", "Про житлово-комунальні послуги", "Про хімічні джерела струму", "Про ветеринарну медицину", "Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції", Кодексу України про надра, розпорядження голови Берегівської райдержадміністрації № 37 від 04.02.2019 року «Про схвалення змін до Програми поводження з твердими побутовими відходами у Берегівському районі на 2016-2020 роки» від та інших нормативно-правових актів.

 

1. Природокліматичні умови та сучасний стан

сфери поводження з твердими побутовими відходами

Чомська сільська  розташована  у Берегівському районі Закарпатській області займає площу 754 га. Межує на сході з Гечанською сільською радою, на півдні - з Бадалівською сільською радою на заході – Державним кордоном з Угорщиною  с. Гуняди, та   на півночі – з Мочолянською сільською радою. 

Чомська сільська рада знаходиться

від районного центру - м. Берегове - на відстані 7,5 км.;

від обласного центру - м. Ужгород-  на відстані  79,3  км.;

від столиці України – міста Києва – 814 км.

Чисельність населення станом на 01.01.2019 року – 856 чоловік.

Житловий фонд села становить 282 індивідуальних житлових будинків. 

На території села функціонують:

·        Адміністративна будівля сільської ради та ФАПу.

·        Чомська ЗОШ І-ІІІ ступенів

·        Дитячий дошкільний заклад с.Чома

·         Реформаторська церква

·        Греко- католицька церква

·        Два магазина

·        Кафе - мотель

На території села щороку накопичуються тверді побутові відходи (далі -  побутові відходи),  утилізація яких здійснюється ТзОВ «Берег-Вертікал».

Накопичення побутових  відходів  значною  мірою  залежить від погодних умов, сезону року, ступеня благоустрою житлових будинків, рівня життя населення тощо. У загальному обсязі побутових відходів міститься папер, харчови відходи, деревина, текстиль, метал, скло, полімерні відходи та інших речовини.

 Збирання побутових відходів є основним завданням  санітарного очищення  населеного  пункту.

На сьогоднішній день  заключено договір з ТзОВ “Берег – Вертікал” про вивіз побутових відходів від мешканців села. На території села знаходиться 282 жилих будинків, із них більшість заключили договір на вивезення та захоронення твердих побутових відходів. Вивоз проводитьсяч один раз на тиждень, у четвер.

Ефективне вирішення комплексу питань, пов'язаних з поводженням   з побутовими  відходами,  можливе  лише за  умови визначення основних напрямів та  розв'язання  основних  завдань  з реалізації  державної  політики  у  сфері  поводження з відходами, визначених Програмою поводження з твердими побутовими відходами  в селі Геча (далі  - Програма),  яка враховує сучасний стан економіки села, перспективи його соціального розвитку.

2. Мета та основні завдання

Метою Програми є створення умов, що сприятимуть забезпеченню повного збирання, перевезення, утилізації, знешкодження та захоронення побутових відходів і обмеження їх шкідливого впливу на навколишнє природне середовище та здоров'я людини.

Для досягнення  цєї  мети передбачається розв'язати такі основні завдання:

зменшити обсяги захоронення побутових  відходів шляхом упровадження нових сучасних високоефективних методів їх збирання, перевезення, зберігання, переробки, утилізації та знешкодження;

реформувати систему санітарного очищення;

забезпечити організацію  контролю за  діючими  та  закритими полігонами побутових відходів для запобігання шкідливому впливу на довкілля та здоров'я людини, рекультивацію земельних ділянок після закриття полігонів;

 створити умови для ефективного використання побутових відходів як енергоресурсу та дослідно-промислового впровадження комплексної переробки і утилізації їх ресурсоцінних компонентів;

забезпечити впровадження  механізованого сортування побутових відходів з вилученням ресурсоцінних компонентів,  переробкою їх на матеріали та вироби.

Проблеми, що  мають  місце у сфері поводження з побутовими відходами,  потребують невідкладного розв'язання  та  фінансування заходів  як  на  державному,  так  і  на місцевому рівні.  Питання інвестування цієї сфери повинне вирішуватися комплексно за рахунок усіх  можливих  джерел  фінансування (державний і місцеві бюджети, кошти підприємств  (за  їх  згодою),  які  забезпечують  санітарне очищення  населених  пунктів).  Для  цього  необхідно  розробити і затвердити в установленому порядку місцеву програму  поводження  з твердими побутовими відходами,  а також схеми санітарного очищення населеного пункту.

3. Основні напрями розв'язання завдань

Визначені завдання передбачається розв'язати за такими напрямами:

-         організація роздільного збору окремих компонентів побутових відходів;

-         систематизація перевезення побутових відходів;

-         спалювання та інших способів утилізації або видалення компонентів у місцях утворення відходів;

-         забезпечення локалізації  негативного  впливу на  довкілля виведених з експлуатації полігонів побутових відходів;

-         створення сучасних полігонів побутових відходів

4. Механізм забезпечення виконання Програми

Виконання Програми відповідно до своїх повноважень забезпечують:

на державному  рівні  -  центральний орган виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства;

на місцевому рівні – виконком Чомської сільської ради, керівники установ, суб'єкти підприємницької діяльності.

Фінансове забезпечення  виконання  Програми  здійснюється  за рахунок районного та місцевого бюджетів.

Контроль за  використанням  бюджетних коштів,  спрямованих на забезпечення виконання Програми,  здійснюється у порядку, встановленому чинним законодавством.

5. Заходи  щодо реалізації Програми поводження з

твердими побутовими відходами  на період 2019 - 2020 роки 

 

№ з/п

Назва заходу  

Відповідальні виконавці, співвиконавці

Термін

виконання

Обсяг  фінансування

/тис.грн/

Джерела фінансування

 

1.

Проведення  екологічно–освітніх програм у дошкільних дитячих та інших навчальних закладах

ДНЗ с. Чома

Чомська ЗОШ І-ІІІ ст..

2019-

2020

 

 

 

2.

Проведення  роз’яснювальної  роботи серед населення  щодо поводження з ТПВ

Виконком сільської ради

2019-

2020

 

 

 

3.

Облаштування майданчика для тимчасового складування ТПВ у селі

Виконком сільської ради

2019-

2020

 

 

 

4.

Організація роздільного збору окремих компонентів побутових відходів

Виконком сільської ради

2019-

2020

 

 

5.

Поетапне закриття існуючих сміттєзвалищ, які не відповідають вимогам чинного законодавства

 

Виконком сільської ради

2019-

2020

-

-

6

Проведення рекультивації територій колишніх сміттєзвалищ

Виконком сільської ради

2020

50.0 на 1 об’єкт

Бюджет сільської ради

7

Співутримання існуючого полігону ТПВ у м.Берегове

Виконком сільської ради

2020

 

 

8

Співфінансування на рекультивацію (реконструкцію) полігону ТПВ у м.Берегове Закарпатської області

Виконком сільської ради

2019-

2020

 

 

 

6.     Очікувані результати виконання Програми


         Спрямовуючи заходи із вирішення питання  очікуються  такі результати  від впровадження Програми:

·        зменшення кількості відходів, що потрапляють на полігони твердих побутових.  відходів;

·        зменшення негативного впливу ТПВ на довкілля і здоров’я населення;

·        покращення санітарного стану населених пунктів сільської ради та створення  кращих  умов  для  життєдіяльності  його мешканців

·        покращення екологічного стану навколишнього природного середовища;

·        вдосконалення  сфери  поводження  з  ТПВ.

7.     Фінансове забезпечення Програми

 

            Фінансування заходів з реалізації Програми може здійснюватися за рахунок коштів бюджетів усіх рівнів та інших джерел фінансування, не  заборонених  чинним  законодавством  України.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК №1

                                                                                        до рішення 3-ої сесії сільської ради

від 22.12.2017 року №104

 

 

План діяльності

Чомської сільської  ради

про підготовку проектів регуляторних актів

на 2018 рік

 

п/п

Назва рішення

Ціль проекту

Строк підготовки

Відповідальний за розроблення

1.       

Про встановлення місцевих податків і зборів

Ціллю прийняття даного регуляторного акту є збільшення надходжень до місцевого бюджету

До 15.07.2018

Секретар сільської ради

2.       

По надання пільг зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки релігійним громадам

Ціллю прийняття даного регуляторного акту є збільшення надходжень до місцевого бюджету

До 15.07.2018

Секретар сільської ради

3.       

Про надання пільг зі сплати земельного податку

Ціллю прийняття даного регуляторного акту є збільшення надходжень до місцевого бюджету

До 15.07.2018

Секретар сільської ради

 

 

 

 

 


УКРАЇНА

ЧОМСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БЕРЕГІВСЬКОГО РАЙОНУ, ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ТРИНАДЦЯТА СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

від 25.04.2017 року                          № 74                           с. Чома

 

Щодо затвердження проекту рішення

про місцеві податки і збори на 2018 рік

Відповідно до ст.9, ст.13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» №1160 – 1У від 11.09.2003 року з подальшими змінами і доповненнями, пп.12.3.4 п.12.3 ст.12 Податкового кодексу України Чомська  сільська рада

В И Р І Ш ИЛ А :

 1.Затвердити Аналіз регуляторного впливу Проекту рішення про затвердження проектів  положень, про механізм справляння та порядок зарахування до бюджету сум податку на території  Чомської сільської ради на 2018 рік.

 2. Даний регуляторний акт оприлюднити на стенд інформації та  офіційному сайті Чомської  сільської ради.

Зауваження і пропозиції від фізичних і юридичних осіб, їх об’єднань приймати до 1 червня 2017 року: у письмовому виді за адресою: 90250; Закарпатська  обл., Берегівський р-н., с.Чома, вул. Петефі, буд. 49 Чомська сільська рада, а також в електронному виді: електронна скринька Чомська сільської ради ukracsoma@gmail.com .

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти  на постійну комісію з питань планування фінансів, бюджету обліку та цін (Крійник Ж.І.).

 

 

 Сільський голова                                                                 Ковач С.Ю.

 

 

 

 

Аналіз регуляторного  впливу

Проекту рішення про затвердження проектів  положень, про механізм справляння та порядок зарахування до бюджету сум податку на території  Чомської сільської ради на 2018 рік.

Проект рішення Чомської сільської ради  «Про місцеві податки та збори  на  2018 рік» розроблені відповідно до Податкового кодексу України та нормативної грошової оцінки .

            Проект рішення Чомської  сільської ради  « Про місцеві податки та збори  на  2018 рік » розроблено з метою  поповнення  бюджету сільської ради  для виконання  програми  соціально - економічного  розвитку  територіальної громади , ефективного  використання  земель комунальної власності.

 1. Визначення та аналіз проблем , яку буде розв’язано  шляхом регулювання.

Проектом рішення передбачається затвердження проектів положень про механізм справляння та порядок зарахування до бюджету сум податків, що  створює  умови  для надходження  до бюджету  сільської  ради  коштів одержаних  від  сплати  податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки, транспортного податку, земельного податку, єдиного податку, туристичного збору та акцизного податку  на території  сільської  ради.

 1. Обгрунтування  прийняття  регуляторного акта.

Встановлення ставок земельного податку відповідно до поновленої та затвердженої технічної документації з нормативної грошової оцінки , Податкового Кодексу України забезпечить збільшення надходжень до селищного бюджету .

      Основною метою  прийняття  відповідного рішення  є виконання  місцевого бюджету  та ефективне  використання  коштів для виконання  Програми  економічного та  соціального  розвитку  територіальної громади , забезпечення  прозорості  та відкритості  надходження  та  використання  коштів  бюджету.

       За умови невстановлення нових ставок земельного податку рішенням сільської ради , відповідно до пункту 271.2 статті 271 Податкового кодексу України земельний податок буде нараховано за минулорічними ставками, без застосування  коефіцієнту індексації НГО землі, що призведе до втрат сільського бюджету. Це суперечить   регуляторним принципам.

 3. Визначення та оцінка  альтернативних   способів  досягнення  встановлення  цілей.

В  якості  альтернативи  до  запропонованого  регулювання  можна розглянути   збереження  існуючої  ситуації , що призводить  до поглиблення  існуючої проблеми . Надходження  до місцевого бюджету  чітко  регулюються  Бюджетним  кодексом  України. Основними  джерелами  надходжень  є земельний податок. Ставку земельного податку за земельні ділянки  можна  коригувати  диференціюючи розмір ставки податку .

У той  же час обраний спосіб досягнення встановлених цілей є раціональним :

         - оскільки забезпечує принципи  державної регуляторної політики ;

         - досягнення  цілей  державного  регулювання  ;

         - забезпечує реалізацію потреб у вирішення проблем місцевого значення;

        - встановлює порядок нарахування і сплати та розміри ставок земельного податку з населення, який надходить до місцевого бюджету .

 4. Механізм, який пропонується  застосувати для розв’язання  проблеми і  відповідні  заходи.

Згідно Податкового кодексу України до повноважень сільської  ради належить прийняття рішення про встановлення місцевих податків та зборів на території сільської ради. Зробити це можливо за рахунок прийняття відповідного рішення сесією Чомської  сільської ради. Запропонований спосіб досягнення цілі є єдиним і безумовним щляхом вирішення проблеми і ґрунтується на загальнообов’язковості виконання всіма учасниками правовідносин у системі оподаткування норм  рішення  «Про встановлення місцевих податків та зборів на 2018 рік» на території Чомської сільської ради .

     Після прийняття зазначеного рішення «Про встановлення місцевих податків та зборів на 2018 рік» на території Чомської сільської  ради з питань  оподаткування відповідатимуть вимогам чинного законодавства.

Проектами положень «Про місцеві податки і збори на 2018 рік»  затверджуються:

 • ставки податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки,
 • ставка транспортного податку,
 • ставки земельного податку,
 • ставки єдиного податку,
 • ставка туристичного збору,
 • ставка акцизного податку.

 5. Обгрунтування  можливості  досягнення  визначених цілей  у разі  прийняття  регуляторного акту.

Ймовірність  досягнення  цілей  ґрунтується  на високій  мотивації суб’єктів  господарювання  стосовно  виконання  вимог  акту , яка  полягає у:

 • простоті  та доступності  положень ;
 • простоті виконання  вимог положень;
 • врегулювання прав  і обов’язків  суб’єктів господарювання , на яких  поширюється  дані положення ;
 • встановлення чіткого  порядку  розрахунку  земельного податку  за земельні  ділянки  державної або  комунальної власності  у межах  населених пунктів;

Можлива  шкода  у разі  настання  очікуваних  наслідків  дії акту  не прогнозується.

 6. Визначення  очікуваних  результатів  прийняття  регуляторного акта.

       У разі запровадження запропонованого проекту рішення сільської ради про затвердження проектів положень " Про місцеві податки та збори на 2018 рік"  очікується наступний результат:

       1. Відповідність розмірів ставок земельного податку діючому законодавству, зокрема Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" , Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями;

         2. Надходження  коштів  до місцевого бюджету  від сплати земельного податку з метою їх подальшого спрямування на соціально - економічний  розвиток територіальної громади та ремонт об’єктів соціальної сфери.

 1. Обгрунтування  строку  чинності  регуляторного акту.

З моменту  набрання  чинності  даного проекту  рішення термін  дії 1 рік .

 1. Показники ефективності регуляторного акта.
 1. Збільшення надходжень до сільського бюджету внаслідок прийняття запропонованого проекту рішення сільської  ради про затвердження проектів положень " Про місцеві податки та збори на 2018 рік" .
 2. Кількість платників земельного податку, на яких поширюватиметься дія запропонованого регуляторного акту .
 3. Рівень поінформованості платників  податку з основних положень регуляторного акту.
 1. Відстеження  результативності

            Для відстеження  результативності  рішення Чомської сільської  ради  відповідно до статті 10 Закону України "Про засади регуляторної політики у сфері господарської діяльності" буде  застосовано аналіз  статистичних даних,  даних бюджетної та податкової  звітності.

        Терміни відстеження результативності дії запропонованого проекту рішення сільської ради встановлені :

- базове – до дня набрання чинності регуляторного акту ;

- повторне – через  рік після набрання  чинності регуляторного акту ;

  з моменту закінчення заходів  з повторного  відстеження результативності цього акту .

 

 

 Секретар сільської ради                                                                           Ч.В. Костю

 

 

 

 
 


УКРАЇНА

ЧОМСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БЕРЕГІВСЬКОГО РАЙОНУ, ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВОСЬМА СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ

ПРОЄКТ  РІШЕННЯ

 

від 04.07.2016 року                           № 39                           с. Чома

 «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Чомської сільської ради на 2018 рік»

Відповідно до Податкового Кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI, ст.26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», з метою зміцнення матеріальної і фінансової бази місцевого самоврядування та  поповнення дохідної частини бюджету сільської ради,  сесія Чомської  сільська  рада 

 В И Р І Ш И Л А:

 1. Встановити на території Чомської  сільської ради на 2018 рік місцеві податки та збори:
  1. Податок на майно, який складається з:
   1. податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки;
   2. транспортного податку;
   3. плати за землю;
  2. Єдиний податок для суб’єктів господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності та віднесені до першої і другої групи платників єдиного податку, визначених у підпунктах 1 і2 пункту 291.4 статті 291 Податкового кодексу України;
  3. Туристичний збір;

2. Встановити наступні ставки:

- ставку акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (алкогольних напоїв, пива, тютюнових виробів, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, нафтопродуктів, скрапленого газу, речовин, що використовуються як компоненти моторних палив, палива моторного альтернативного) у відсотках від вартості (з податком на додану вартість), у розмірі 5 відсотків;

- ставки  земельного податку за земельні ділянки, нормативно-грошову оцінку яких проведено (незалежно від місця знаходження):

- за 1 га сільськогосподарського призначення в розмірі:

Для фізичних осіб громадян – 0,5 % від їх нормативної грошової оцінки;

Для фізичних осіб-підприємців – 1% від їх нормативної грошової оцінки;

Для юридичних осіб                 - 1% від їх нормативної грошової оцінки.

 • За 1 га несільськогосподарського призначення в розмірі:

Для фізичних осіб громадян – 0,1 % від їх нормативної грошової оцінки;

Для фізичних осіб-підприємців – 3% від їх нормативної грошової оцінки;

Для юридичних осіб                 - 3% від їх нормативної грошової оцінки.

3. Затвердити:

- Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (додаток №1), ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (додаток 1.2);

- Положення про транспортний  податок (додаток №2);

- Положення про плату за землю (додаток №3);

- Положення про єдиний податок (додаток №4);

Ставки єдиного податку (додаток 4.1)

- Положення про туристичний збір; (додаток №5);

 

4. Дане рішення набуває чинності з 01 січня 2018 року і діє  на протязі 2018 року.

5. Вважати таким, що втратили чинність рішення № 39 від 04.07.2016 року 8-ої сесії 8-го скликання Чомської сільської ради «Про місцеві податки та збори у 2017 році».

6. Подати копію цього рішення до державної фіскальної служби України у Берегівському районі з метою інформування про внесені зміни до місцевих податків та зборів.

7. Оприлюднити дане рішення  на дошках оголошень  Чомської сільської ради.

8. Контроль за виконанням  цього рішення  покласти  на постійну депутатську комісію з питань бюджету, обліку, цін та планування (Крайник Ж.І.). 

 

Сільський голова                                                                 Ковач С.Ю.

 

http://bereg-rda.gov.ua/

http://www.beregvidek.uz.ua

rada.org.ua - портал місцевого самоврядування

Логін: *

Пароль: *