Детальний план території

З А Я В А
ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

до ДПТ

«Детальний план території для розміщення об'єктів туристичної Інфраструктури та закладів громадського харчування на земельних ділянках з кадастровими номерами 2120483400:10:001:0005, 2120483400:10:001:0086, 2120483400:10:001:0087, які розташовані за адресою с.Чома вул. Арань Яноша, Берегівського району,                     Закарпатської області»

         1.Замовник: Виконавчий комітет Чомської сільської ради

Адреса: , 90250, Закарпатська обл., Берегівський р-н, с. Чома, вул.Шандора Петефі, буд. 49,  Е-mail: ukracsoma@gmail.com     тел. (03141) – 2 41 64

 

         2. Вид та основні цілі документа державного планування:

         Містобудівна документація «Детальний план території для розміщення об'єктів туристичної Інфраструктури та закладів громадського харчування на земельних ділянках з кадастровими номерами 2120483400:10:001:0005, 2120483400:10:001:0086, 2120483400:10:001:0087, які розташовані за адресою с.Чома вул.Арань Яноша, Берегівського району, Закарпатської області» розроблений на підставі Рішення Чомської сільської ради від 17.06.2020 року   №201 і підлягає стратегічній екологічній оцінці.

 

         3.Інформація про те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів).

Об’єкт цього дослідження земельні ділянки з кадастровими номерами 2120483400:10:001:0005, 2120483400:10:001:0086, 2120483400:10:001:0087, розташовані в с.Чома і примикає до земельних ділянок для ведення індивідуального селянського господарства та житлової забудови.

Дані земельні ділянки знаходиться в приватній власності.

На проектованій території передбачається розміщення таких будівель і споруд;

 1. Будівля конюшна на вісім верхових коней
 2. Манеж,
 3. Навіс,
 4. Існуюча адміністративна будівля,
 5. Котельня,
 6. Навіс,
 7. Альтанка,
 8. Навіс (юрта),
 9. Артсвердловина питної води,
 10. Очисна споруди повної біологічної очистки.
   

Дана територія не відноситься до земель водного фонду, прибережно-захисних смуг, лісогосподарських зон, територій історико-культурного, природо заповідного, рекреаційного чи оздоровчого призначення. Територія що проектується також не межує з територіями, що мають природоохоронний статус.

 

Детальний план території розробляється з урахуванням природо-кліматичних умов, існуючого рельєфу території, особливостей прилеглої території та забудови, відповідає вимогам ДБН Б.2.2-12:2019  «ПЛАНУВАННЯ І ЗАБУДОВА ТЕРИТОРІЙ» та Державним санітарним правилам планування та забудови населених пунктів.

 

 

         4.Ймовірні наслідки від господарської діяльності.

         А) Для довкілля, у тому числі для здоров’я населення. (Оцінка за видами та кількістю очікуваних ризиків впливу (відходів, викидів (скидів), забруднення води, повітря, ґрунту та надр, шумового, вібраційного, світлового, теплового та радіаційного забруднення в результаті провадження планової діяльності).

         У процесі будівництва можливе виникнення різноманітних ризиків впливу на навколишнє природне середовище, а саме.

        

         Відходи.

         Тверді побутові відходи, (побутове сміття), що будуть утворюватися під час будівництва та планової експлуатації об’єкту передбачається збирати в контейнери, та вивозити спеціалізованою організацією для переробки та утилізації згідно графіку, або по мірі накопичення.

         У разі виявлення та ідентифікації серед побутового сміття небезпечних відходів, – необхідно вживати заходів для їх видалення та утилізації відповідно до вимог чинного законодавства України.

 

         Поверхневі та підземні води.

         До потенційних джерел впливу на поверхневі ґрунтові води відносяться забруднені води з проїзної частини доріг та проїздів.

Для функціонування будівель та споруд комплексу передбачена локальна очисна споруда з збірником очищених стоків.

Відведення поверхневих вод з проектованих територій передбачено  відкритим  способом (через  лотки,  дорожні кювети, водовідвідні канави та ін.). 

        

         Ґрунт та надра.

         У процесі будівництва та експлуатації запроектованого об’єкту створення додаткових негативних впливів на грунт та надра не передбачається.          

         Передбачається максимальне збереження існуючого рельєфу.   Планується комплексний благоустрій території.

 

         Атмосферне повітря.

Вплив на повітряне середовище в ході будівництва об’єктів очікується від наступних джерел викиду забруднюючих речовин:

- двигуни внутрішнього згорання будівельної техніки і автотранспорту, які працюють на дизельному пальному;

- розвантаження будівельних матеріалів (щебеню, піску та інш.) та земляні роботи;

-інші будівельні роботи.

Після закінчення будівельних робіт перелічені джерела викиду припинять існування.

        

         Акустичний вплив.   

Під час будівництва, від роботи будівельної техніки та механізмів можливе тимчасове додаткове шумове навантаження що перевищує норму. Після закінчення періоду будівництва існування цих джерел шуму припиниться.

Джерелами шуму в період функціонування об’єктів є автотранспорт.

 

         Світлове, теплове та радіаційне забруднення.

         Очікування перерахованих впливів від експлуатації запроектованих об’єктів не передбачається.

        

         Флора та  і фауна.

На території проектування частково наявна деревна рослинність. В процесі будівництва об’єктів вплив на рослинний покрив в основному буде виявлятися в пошкодженні та частковому знищенні рослинності будівельною технікою та транспортними засобами.

         З огляду на характер запланованих робіт, негативного впливу на місцеву фауну та флору не очікується.

         Після завершення будівельних робіт планується максимальне озеленення і благоустрій території.

 

         Геологічне середовище.

         В період будівельних робіт передбачається розробка грунту на глибину до 2,5 м.

 

         Технологічні  ризики - аварії,  що можуть вплинути на здоров’я населення.

         Б)  Для територій з природоохоронним статусом:

         Запроектований об’єкт знаходиться в межах населеного пункту, на значній віддалі від природоохоронних об’єктів, таким чином не має негативного впливу на  них.

         В) Транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

         Виконання та реалізація даного детального плану зазначеної ділянки не матиме негативних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

         5. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено.

         Альтернативні земельні ділянки для розміщення запланованих об’єктів, які би відповідали аналогічним санітарним, екологічним та будівельним вимогам на території села не розглядаються. 

        

         6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки.

Під час проведення процедури стратегічної екологічної оцінки передбачені заходи для запобіганням негативному впливу на довкілля та  здоров’я населення:

– щодо охорони атмосферного повітря;

– охорона поверхневих та підземних вод,  ґрунтів;

– заходи щодо пожежної безпеки;

– відновлюванні та охоронні заходи.

         Проведення спеціальних досліджень для стратегічної екологічної оцінки не передбачається.

 

         7.Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування.

         Для запобігання негативному впливу на довкілля та здоров’я населення передбачені такі заходи:

 • проведення комплексного благоустрою території, в т.ч., озеленення території, збереження зелених насаджень;
 • заходи щодо забезпечення належного поводження з твердими побутовими відходами. Операції щодо збирання, зберігання, транспортування та утилізації відходів повинні здійснюватися з дотриманням норм екологічної безпеки та законодавства України;
 • заходи по зменшенню викидів в атмосферу від систем опалення будівель та споруд.

 

         Заходи щодо пожежної безпеки.

         Витримані протипожежні відстані при розміщенні об’єктів будівництва та вуличної мережі.

         На проектованій території забороняється розведення вогнищ, спалювання відходів.

         Плануються завчасні заходи по недопущенню виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру. З цією метою розроблені переліки заходів з попередження надзвичайних ситуацій окремих видів, які регламентують поточну діяльність.

 

         Захисні заходи  цивільної оборони.

         Будівництво захисних споруд для населення на території проектування не передбачено.

         Під час небезпеки евакуація працівників та відвідувачів планується проводити власним автотранспортом або автобусами до найближчої споруди цивільного захисту, узгодженої з ДСНС  Закарпатської  області.

        

         Компенсаційні заходи.

         На всіх етапах реалізації ДПТ проектні рішення будуть здійснюватися в відповідності з нормами і правилами охорони навколишнього середовища і вимог екологічної безпеки, в тому числі вимоги Закону України «Про охорону земель», Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», Закону України «Про охорону атмосферного повітря» тощо.

 

         8.      Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку:

         Звіт про стратегічну екологічну оцінку міститиме таку інформацію:

1) Основні цілі детального плану, його зв’язок з іншими документами державного планування;

2) Характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

3) Характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

4) Екологічні проблеми, у тому числі,  ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються детального плану території;

5) Зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на  державному та місцевому рівнях, що стосуються детального плану території;

6) Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання детального плану території;

7) Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, якщо такі розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

8) Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання детального плану території для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

 

9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання.

         Зауваження та пропозиції подавати до виконавчого комітету Чомської сільської ради за адресою; 90250, Закарпатська обл., Берегівський р-н, с.Чома, вул. Шандора Петефі, буд. 49,  Е-mail: ukracsoma@gmail.com   тел. (03141) – 2 41 64.  Веб-сайт: choma.rada.org.ua

         Відповідальна особа:     Світлана Ковач

                                             

         Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 днів.

 

 

Чомський сільський голова                                  Світлана КОВАЧ

 

ПОВІДОМЛЕННЯ 

Чомської сільської ради

Оголошення про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості до проекту Детального плану території та Звіту по стратегічній екологічній оцінці до проекту документа державного планування.

ПОВНА НАЗВА ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ

«Детальний план території для розміщення об'єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування на земельних ділянках з кадастровими номерами 2120483400:10:001:0005, 2120483400:10:001:0086, 2120483400:10:001:0087, які розташовані за адресою с.Чома вул.Арань Яноша, Берегівського району, Закарпатської області».

Мета розроблення детального плану території – визначення планувальної організації і функціонального призначення,  параметрів забудови земельних ділянок з кадастровими номерами 2120483400:10:001:0005, 2120483400:10:001:0086, 2120483400:10:001:0087, які розташовані по вулиці Арань Яноша в селі Чома.       

Проект розроблено на підставі рішення Чомської сільської ради від 17.06.2020 року №201 та завдання на проектування.

Замовник містобудівної документації – Чомська сільська рада.

Розробник проекту детального плану   -  ФОП, архітектор Зазулич С.І.

Виконавець звіту про стратегічну екологічну оцінку  - ФОП Зазулич С.І.

ОРГАН, ЩО ПРИЙМАТИМЕ РІШЕННЯ ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ - Чомська сільська рада. .

 

ПЕРЕДБАЧУВАНА ПРОЦЕДУРА ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННЯ

Дата початку та строки здійснення процедури: громадське обговорення проекту Детального плану та Звіту про стратегічну екологічну оцінку розпочато з дня їх оприлюднення – 14 серпня  2020 р. на Веб-сайті сільської ради за адресою: http:// choma.rada.org.ua/, та триватиме до 16 вересня  2020 р.

ДАТА, ЧАС І МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ЗАПЛАНОВАНИХ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ

08 вересня 2020 року о 10.00 год. к.ч. у приміщенні сільської ради за адресою:  90250, Закарпатська обл., Берегівський р-н, с.Чома, вул.  Петефі, буд.49, відбудуться громадські слухання з презентацією та експонуванням проекту.

Ознайомитися з проектом Детального плану та Звітом про стратегічну екологічну оцінку, і також звертатися з пропозиціями та зауваженнями в усній і письмовій формі можливо до голови Чомської сільської ради Світлани Ковач: 90250, Закарпатська обл., Берегівський р-н, с.Чома, вул. Шандора Петефі, буд. 49,  Е-mail: ukracsoma@gmail.com   тел. (03141) – 2 41 64.

Пропозиції та зауваження  просимо надавати  до 16 вересня 2020 року.

НЕОБХІДНІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ ТРАНСКОРДОННИХ КОНСУЛЬТАЦІЙ щодо проекту документа державного планування – відсутня.

Чомський сільський голова                                  Світлана КОВАЧ

http://bereg-rda.gov.ua/

http://www.beregvidek.uz.ua

rada.org.ua - портал місцевого самоврядування

Логін: *

Пароль: *